Galeria

sobota, 17 stycznia 2015

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

materiały

Między 18 a 25 stycznia chrześcijanie różnych wyznań spotkają się, by modlić się o jedność, poznawać się wzajemnie i rozmawiać. Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan będzie przebiegał pod hasłem
„Jezus rzekł do Samarytanki: »Daj mi pić!«”.

Kto w tym czasie uczyni cokolwiek dla jedności Kościoła (modlitwa, post, jałmużna, studium itp.) i weźmie udział
w zakończeniu tego Tygodnia Modlitw, może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Brak komentarzy: