Galeria

Wspólnota Krwi Chrystusa / podregion zamojski /

Kalendarz spotkań Wspólnoty Krwi Chrystusa 

w Domu Misyjnym na rok 2019/2020


  • 20-22 wrzesień - skupienie dla wszystkich

  • 19 październik - skupienie dla wszystkich połączone z uroczystością odpustową św Kaspra del Bufalo

  • 15-17 listopad - skupienie dla wszystkich/ przygotowanie do czuwania na Jasnej Górze

  • 7-8 - ogólnopolskie czuwanie WKC na Jasnej Górze

  • 6-8 marzec- wielkopostny dzień skupienia 

  • 25 kwiecień - skupienie dla animatorów WKC

  • 24 maj - odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi w Częstochowie

  • 26-28 czerwiec - skupienie podsumowujące rok formacyjny

  • 13-17 lipiec - rekolekcje dla czcicieli Krwi Chrystusa

Brak komentarzy: