Galeria

Regulamin Domu

1. Drodzy witamy Was serdecznie w naszym Domu Misyjnym i życzymy miłego pobytu i dziękujemy za dostosowanie się do naszego regulaminu.
2. Jesteś na terenie Domu przeznaczonego dla dorosłych, młodzieży i dzieci szukających wiary, jej pogłębienia bądź duchowego wypoczynku. W Domu i poza nim obowiązuje chrześcijański styl życia, zasady kultury osobistej i dobrego wychowania. Nie traktuj tego domu jak zwykłego hotelu.
3. W trakcie przeżywania rekolekcji lub dni skupienia wystrzegaj się używania wszelkiego rodzaju odtwarzaczy muzycznych, komputerów, komórek czy internetu, które przeszkadzają w ćwiczeniach duchowych oraz owocnym spotkaniu ze Słowem Bożym.
4. W pokojach nie wolno używać grzałek, czajników, grzejników elektrycznych, żelazek ani otwartego ognia. Osoby zakwaterowane mogą korzystać z czajników elektrycznych oraz herbaty w wyznaczonych do tego celu miejscach. Kawa we własnym zakresie.
5. Czuj się odpowiedzialny za życie duchowe tutaj mieszkających, gdy zachodzi potrzeba stosuj chrześcijańskie upomnienie. Uszanuj odmienność płci i godność drugiej osoby. Młodzież męska i żeńska czas ciszy nocnej i noclegów spędza osobno. W razie stwierdzenia wykroczeń w tym względzie grozi natychmiastowe usunięcie z Domu.
6. Na terenie budynku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do 6:00. Zmiana godziny ciszy nocnej musi być ściśle ustalona z Przełożonym Domu. Drzwi główne otwierane są o 6.30 a zamykane o 22.00.
7. Na terenie Domu obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i używania innych podobnych środków odurzających. Nie przestrzeganie tego zakazu grozi natychmiastowym usunięciem z ośrodka.
8. Przygotowanie i spożywanie wszelkich posiłków odbywa się wyłącznie w jadalni. Obowiązuje zakaz wchodzenia do kuchni dla osób nieupoważnionych. Używane naczynia po sobie zmywamy.
9. Z możliwości pobytu w Domu korzystaj roztropnie i oszczędnie(woda, energia elektryczna, ciepło), dbaj o czystość i porządek. Przed wyjazdem prosimy zdjąć pościel i przynieść na wyznaczone miejsce. Śmieci natomiast wynieść na zewnątrz do kontenera. Zauważone braki, usterki i niebezpieczeństwa natychmiast zgłaszaj obsłudze ośrodka.
10. Za wszelkie szkody materialne wyrządzone na terenie Domu oraz zagubienie przedmiotów należących do Domu ponosi odpowiedzialność finansową uczestnik lub grupa. Prosimy o zwrot na swoje miejsce używanych rzeczy (szklanki, krzesła, śpiewniki).
11. Obowiązuje zmiana obuwia w okresie zimowym. Przed wyjściem z domu prosimy zamykać okna w pokojach.
12. Przebywając w Domu masz obowiązek dostosować się do poleceń jego Przełożonego lub osób przez niego upoważnionych.

Rezerwacje

Brak komentarzy: