poniedziałek, 26 grudnia 2016

czwartek, 22 grudnia 2016

poniedziałek, 28 listopada 2016

Adwent

Serdecznie zapraszamy w środy i soboty na Roraty - godz.17.00

oraz wyjątkowo 6. w świętego Mikołaja i 8. Niepokalane Poczęcie NMP
(7.i 10. grudnia będzie msza św. adwentowa)

Wraz z początkiem Adwentu, w niedzielę 27 listopada, w Kościele w Polsce rozpoczął się nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Na ten rok Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski przygotowała Program Duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce pod hasłem „Idźcie i głoście”. To ostatnia, czwarta część programu na lata 2013-2017. Wypracowana wizja prowadziła przez doświadczenie wiary, nawrócenia oraz chrztu ku postawie apostolstwa. Stąd tegoroczny program zwraca uwagę przede wszystkim na wezwanie do ewangelizacji.

niedziela, 6 listopada 2016

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu!
W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski,
w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia,
oto my, Polacy, stajemy przed Tobą
[wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi],
by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu,
zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba.
Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa.
Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata,
uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!


– W naszych sercach – Króluj nam Chryste!

– W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!

– W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!

– W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!

– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!

– W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!

– W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!

– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:


– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy,
a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej,
za brak miłości względem Ciebie i bliźnich.
Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne,
za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia.
Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:


– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia,
Królu królów i Panie panujących!
Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską.
Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi,
a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami.
Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata,
a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża.
Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla
i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc,
racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania.
Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie
– na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

* * *

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.


Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

niedziela, 24 lipca 2016

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 25-31.07.2016 r.

Jednoczmy się w modlitwie z młodymi świata

„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym
i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami
Święty Janie Pawle II, módl się za nami
Święta Siostro Faustyno, módl się za namiTEKST HYMNU

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!

poniedziałek, 20 czerwca 2016

niedziela, 22 maja 2016

Odpust Ducha Świętego - 29.05.2016 r.

Serdecznie zapraszamy na nasz doroczny odpust
który rozpoczniemy Eucharystią o godz. 11.00

przy kaplicy Matki Bożej w parku

W programie m.in.: posadzenie drzew Mieszko i Dąbrówka w Roku 1050. Jubileuszu Chrztu Polski
Występy artystyczne, smakołyki, Nabożeństwo majowe ok. godz. 14.00galeria zdjęć

sobota, 30 kwietnia 2016

Maj

W miesiącu poświęconym Maryi serdecznie zapraszamy na nabożeństwa majowe w dni powszednie po mszy świętej.
W soboty udamy się do kaplicy Matki Bożej oraz w niedziele i 3 maja na godz. 18:00.

Pamiętajmy o wywieszeniu flagi narodowej 2 maja i w Święto Konstytucji 3 maja.

wtorek, 29 marca 2016

Welkanoc 2016

Z Liturgii Światła przy znaczeniu Paschału:

1. Przez swoje święte rany
2. jaśniejące chwałą
3. niech nas strzeże
4. i zachowuje
5. Chrystus Pan. Amen.

Niech te słowa spełniają się w życiu każdego z nas.

pokaz zdjęć

środa, 23 marca 2016

Triduum Paschalne 2016Serdecznie zapraszamy do wspólnej LIturgii

Wielki Czwartek, 24 marca
17: 00 Msza Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek, 25 marca
17: 00 Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota, 26 marca
09: 00 Poświęcenie pokarmów.
10: 00 Poświęcenie pokarmów.
11: 00 Poświęcenie pokarmów.

20:00 Wigilia Paschalna

Niedziela Wielkanocy Zmartwychwstania Pańskiego, 27 marca
06:30 Procesja Rezurekcyjna i Msza św.
11:00 Msza św.

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy, 28 marca

09: 00 Msza św.
11: 00 Msza św.

sobota, 13 lutego 2016

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po domach zakonów męskich

Przeżyliśmy piękny czas spotkania z Maryją.
Ona zna co każdy z nas potrzebuje.
Ona wyprasza nam potrzebne łaski.
Ona prowadzi nas na drodze powołania
do Jezusa.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli
we wspólnej modlitwie
za piękne świadectwo rozmodlenia...

GALERIA ZDJĘĆ

Kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która nawiedza wszystkie męskie zgromadzenia zakonne w Polsce namalowana została przez s. Elżbietę Grzegorzewicz na prośbę ówczesnego prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Na jego odwrocie widnieje dedykacja napisana przez niego odręcznie:

„Przyjmijcie mnie w Waszym Betlejem zakonnym jako Dziewicę Wspomożycielkę i Świętą Bożą Rodzicielkę, która dała Światu Syna Bożego a Waszym Gospodom Zakonnym chce dać Synów w licznych powołaniach ku Radości Waszej ku Chwale Bożej, ku rozrostowi Kościoła Chrystusowego!
Będę dla Was Matką niezwykle płodną, będę Waszym pokojem i Miłością.
Będę waszym Bogactwem i Mądrością, Waszym Rozrostem i Wytrwaniem.
Na dzień Nawiedzenia Panienki Jasnogórskiej błogosławi całemu Domowi.


+ Stefan Kard. Wyszyński, Prymas Polski.
Warszawa, Kaplica Domu Prymasowskiego, 7 III 1963”.

Kopia obrazu została 3 marca 1963 r. przekazana zakonom męskim, po których peregrynowała do 1966 r. Był to jedna z form przygotowania się przez polskich zakonników do obchodów Millenium Chrztu Polski. Obecne, drugie już nawiedzenie wizerunku Pani Jasnogórskiej, będące inicjatywą władz Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, zainicjowane 16 października 2013 r., wiąże się z tegorocznymi obchodami 1050. rocznicy wprowadzenia chrześcijaństwa w naszej ojczyźnie.
-----------------------------------------------------------

Wtorek, 16 lutego
18:00 Msza święta – Powitanie Obrazu MB Częstochowskiej
Różaniec
Czuwanie
21:00 Apel Jasnogórski

Środa, 17 luty
15:00 Koronka Do Bożego Miłosierdzia
15:30 Różaniec do Krwi Chrystusa
16:00 Msza święta – Pożegnanie Obrazu MB Częstochowskiej o 17:00