Galeria

poniedziałek, 30 września 2019

Październik - miesiąc misyjny


Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka

na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik 2019


           Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”. Ty nam przypominasz,  że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.  Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi,  wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła. Spraw,  byśmy tak działali,  aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.czytaj więcej na: https://missio.org.pl/pontyfikat/555-pazdziernik-2019-nadzwyczajny-miesiac-misyjny

środa, 25 września 2019

Nowy rok formacyjny

W sobotę 21 września Wspólnota Krwi Chrystusa przeżywała dzień skupienia rozpoczynający nowy rok formacyjny.
Wspólne obrady pomagają w szerszym dostrzeganiu form rozwoju wspólnoty.


 Głównym celem pielgrzymki było zawierzenie Maryi całego dzieła wspólnoty.


Droga Krzyżowa kalwaryjskimi dróżkami to rozważanie istoty charyzmatu.  Krasiczyn to wyjątkowe miejsce, zaskakujące, urzekające swoim pięknem.


Pomimo zmęczenia  udało się zwiedzić zamkowe zakamarki.
Czas we wspólnocie na nowo rozpala do gorliwości działania.

Urlop wspólnotowy

 Po  intensywnym czasie wakacyjnych działań apostolskich udało się wyjechać na wspólny wypoczynek w Bieszczady. 

Bogu niech będą dzięki za piękno przyrody.Nowa Rada Generalna

Nowa Rada Generalna CPPS 

 

 


 
 
 
Od lewej stoją: Angelo Anthony CPPS (Wice-Moderator Generalny i I Radny); Alois Schlachter CPPS (IV Radny); Emanuele Lupi CPPS (Moderator Generalny); Augusto Menichelli CPPS (II Radny); Juan Acuña CPPS (III Radny)