niedziela, 3 grudnia 2017

Jubileusz 20 – lecia przybycia do Łabuniek Misjonarzy Krwi ChrystusaGaleria zdjęć


Składamy serdeczne podziękowania za udział w uroczystości:
Ordynariuszowi diecezji zamojsko-lubaczowskiej J.E. Biskupowi Marianowi Rojkowi, za Homilie i przewodniczenie uroczystości
Proboszczowi z Łabuń ks. Piotrowi Rawlikowi
Proboszczowi z Wólki Panieńskiej ks. Janowi Cielicy
ks. Janowi Franczakowi
Współbraciom na czele z Prowincjałem ks. Wojciechem Czernatowiczem
Władzą lokalnym i samorządowym
na czele ze Starostą Zamojskim Henrykiem Mateją
Wójtowi Gminy Łabunie Antoniemu Wojciechowi Turczynowi
Przewodniczącemu Rady Gminy Łabunie Adamowi Kniaziowi
Sołtysowi Łabuniek Pierwszych Andrzejowi Gruli
Członkom WKC na czele z Animatorką diecezji Marią Kazimierczak
Obecnym Pionierkom, które zatroszczyły się, by to miejsce zostało przekazane Misjonarzom: Irenie Szatraj i Marii Gwiazdowskiej
Zespołowi Pieśni i Tańca Zamojszczyzna, który wprowadził piękny ludowy nastrój
Agnieszce Szykuła-Żygawskiej, dokonała prezentacji historycznej miejsca
Bogdanowi Szykule z Biblioteki w Łabuniach za materiały archiwalne
Leszkowi Burdzy dzięki którego fachowej pracy wnętrza pałacowe nabrały blasku
Wszystkim Wam nasi Drodzy Sąsiedzi i Darczyńcy wraz z którymi wspólnie dziękujemy za te 20 lat.

2 komentarze:

Franciszek cpps pisze...
Ten komentarz został usunięty przez autora.
Unknown pisze...

Piękny film.