piątek, 2 lutego 2018

Święto Ofiarowania Pańskiego

Dziś Liturgia o godzinie 17:00


RYT ODNOWIENIA INKORPORACJI
w Dzień Życia Konsekrowanego

Odnowienie Inkorporacji jako przyrzeczenia wierności.

Wszyscy członkowie inkorporowani stojąc mówią wspólnie:
Odpowiadając Bogu, który powołuje mnie do naśladowania Chrystusa na szczególnej drodze i wobec moich współbraci we wspólnocie, pokładając ufność w Bogu, nieskończenie wiernemu, wzywając wstawiennictwa Maryi, Wspomożycielki Wiernych, św. Kaspra, naszego Założyciela i św. Franciszka Ksawerego, naszego Patrona, ja N.N. (tutaj każdy z osobna podaje swoje imię i nazwisko)
z własnej i nieprzymusowej woli odnawiam moje przyrzeczenia wierności Zgromadzeniu Misjonarzy Krwi Chrystusa w zgodzie z Konstytucjami i Statutami, oddając się w całości służbie Bogu na resztę mojego życia.


Przewodniczący rytowi:
Odnowiliśmy nasze przyrzeczenia wierności Zgromadzeniu. Niech nasza jedność w Więzi Miłości będzie skutecznym świadectwem pojednawczej mocy Krwi Chrystusa. Pozostańmy wiernymi Zgromadzeniu dzięki naszej wierze w Chrystusa, który nas Krwią swoją odkupił i z Bożą pomocą.
Wszyscy wspólnie:
Amen.

Brak komentarzy: