poniedziałek, 30 września 2019

Październik - miesiąc misyjny


Modlitwa zaproponowana przez papieża Franciszka

na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik 2019


           Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”. Ty nam przypominasz,  że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.  Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi,  wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła. Spraw,  byśmy tak działali,  aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.czytaj więcej na: https://missio.org.pl/pontyfikat/555-pazdziernik-2019-nadzwyczajny-miesiac-misyjny

Brak komentarzy: