Galeria

piątek, 28 sierpnia 2020

Lipiec - miesiącem szczególnej czci Krwi Chrystusa!

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
 
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

środa, 3 czerwca 2020

Akt osobistego oddania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

 

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.
 

wtorek, 12 maja 2020

Miesiąc Maryji


Akt osobistego oddania Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace,
Radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.
Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi
i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie.
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.
Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna
była rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim.wtorek, 21 kwietnia 2020

Niedziela Miłosierdzia Bożego

W drugą niedzielę po Wielkanocy obchodzimy w kościele niedzielę Bożego Miłosierdzia.Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). 

Przygotowaniem do tego święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez 9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do Miłosierdzia Bożego.
wtorek, 14 kwietnia 2020

Świąteczne życzenia

Czego życzyć w te wyjątkowe święta pełne samotności, zadumy, rozczarowania, zaskoczenia, bólu i cierpienia, chyba tylko jednego, doświadczenia jerozolimskich niewiast, uczniów- ZMARTWYCHWSTAŁEGO, z Nim wszystko nabiera sensu! 
Z darem modlitwy i kapłańskim błogosławieństwem

Misjonarze Krwi Chrystusa  

piątek, 10 kwietnia 2020

Modlitwa do świętego Kaspra del Bufalo w czasie epidemii

Modlitwa do św. Kaspra w czasach epidemii Covid-19


Św. Kasprze , w tym okresie udręki prosimy Ciebie, abyś wstawiał się za nami do naszego Ojca Niebieskiego.
Podczas wygnania doświadczyłeś bólu uwięzienia i rozstania z rodziną. Prosimy o Twoje wstawiennictwo za wszystkich, którzy są teraz poddani kwarantannie i nie mogą swobodnie się poruszać.
Powiedziałeś, że wszyscy jesteśmy chorymi w wielkim szpitalu świata. Teraz dramatycznie doświadczamy tej rzeczywistości. Prosimy o Twoje wstawiennictwo za wszystkich chorych i za wszystkich, którzy opiekują się nimi ponad własne siły.
Przypomniałeś nam, że myśl o śmierci jest świetnym doradcą. Śmierć w tych dniach jest nam teraz bliska. Prosimy o Twoje wstawiennictwo za wszystkich, którzy umarli, a także za tych, którzy ich opłakują.
Za Twoim wstawiennictwem, św. Kasprze, szukamy schronienia w ranach naszego Pana Jezusa Chrystusa i ufamy mocy Krwi naszego Odkupiciela.


Św. Kasprze módl się za nami.
AMENŚwięte Triduum Paschalne

Wielki Czwartek  - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej


W  tym dniu dziękujemy Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa


Trwając na modlitwie w tzw ciemnicy chcemy być przy Jezusie uwięzionym i zdradzonym 
Wielki Piątek

Adoracja Najświętszego Sakramentu w grobie, trwanie ciszy i zadumie.

Wielka Sobota


Liturgia dzisiejszego wieczoru to moment przejścia ze śmierci do życiaZmartwychwstanie

Zadumę wielkiego postu uwieńcza poranek  ZMARTWYCHWSTANIA
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA !
Wielki Tydzień


Niedziela Palmowe wprowadza nas w ostatni tydzień wielkiego postu. 
W tym szczególnym czasie chcemy iść za Jezusem. by przez rozważanie Jego męki i śmierci doświadczyć owoców Zmartwychwstania.

niedziela, 5 kwietnia 2020

Ważne ogłoszenie!


OgłoszenieSzczęść Boże!

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją postępującej pandemii koronawirusa, mając na uwadze nasze wspólne dobro od dnia 27.03.2020r do odwołania Msze Święte, nabożeństwa
w dni powszednie i świąteczne w kaplicy w Łabuńkach
 będą sprawowane bez udziału wiernych.

Misjonarze Krwi Chrystusa

Wielki Post

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!

Czas Wielkiego Postu zaprasza nas do zadumy nad swoim życiem. Chcemy razem z Jezusem przejść drogę naszego nawrócenia, by doświadczyć Zmartwychwstania.
Nabożeństwa pasyjne, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale to dobry sposób na rozważenie ceny naszego Zbawienia. Serdecznie zapraszamy, by brać w nich czynny udział. poniedziałek, 6 stycznia 2020

Wspólne kolędowanie

26 grudnia, we wspomnienie świętego Szczepana pierwszego męczennika gościliśmy w murach naszej kaplicy zespół "Ale Cantare", który swoim śpiewem upiększał naszą modlitwę.Boże Narodzenie

Chrystus nam się narodził!
Te radosne słowa wyśpiewywane w noc 23 na 24 grudnia oznajmiają, że Bóg przyszedł na ziemię, przyjął ludzkie ciało, stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.
Pragniemy wszystkim życzyć spokojnego, radosnego, przeżywania tej wielkiej tajemnicy Bożej miłości.Niech Boża dziecina obdarza wszelkimi potrzebnymi łaskami.

Adwent - czas radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela

Adwent- szczególny czas oczekiwania na przyjście Pana!Zapraszamy bardzo serdecznie na Msze Święte ku czci Najświętszej Maryi Panny tak zwane Roraty w środę i sobotę na godzinę 17.00. Prosimy zabrać ze sobą lampiony.