Atrakcje


W parku przy pałacu jest "Droga Krwi Chrystusa" składająca się z siedmiu pomników ukazujących tajemnice przelania Najdroższej Krwi, przy których można rozważyć tajemnice Ceny Naszego Zbawienia modląc się Różańcem do Krwi Chrystusa.

Przy naszym domu wiosną 2014 roku utworzyliśmy "mini zoo" a latem plac zabaw dla dzieci.Atrakcje regionu

Zamojskie Stare Miasto, z racji dużego znaczenia dla kultury i dziedzictwa ludzkości, wpisano na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Zabytkowe Stare Miasto i pobliski pas wzniesień Roztocze sprawiają, że ważną rolę odgrywa tu turystyka, jaka rozwinęła się w mieście po tym wydarzeniu. Miasto dysponuje rozwiniętą infrastrukturą turystyczną, posiada wiele obiektów gastronomicznych oraz przeznaczony zwłaszcza dla turystów, Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej (w ratuszu), ułatwiający pobyt i zwiedzanie miasta. Zamość stanowi też bazę wypadową na Roztocze.

Oprócz zabytkowego Starego Miasta i Rotundy z muzeami oraz galeriami, ciekawa atrakcja miasta to także jedyny w województwie lubelskim (jeden z trzech po wschodniej stronie Wisły, poza Warszawą i Płockiem) Ogród Zoologiczny im. S. Milera.

Na stacji kolejowej bierze początek Szlak Turystyczny im. W. Podobińskiej prowadzący przez Roztocze Środkowe: Krasnobrodzki Park Krajobrazowy, Krasnobród, wzniesienie Wapielnia, do Suśca, przy którym znajduje się Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej.

Atrakcyjność Zamościa podkreśla także uznanie Starego Miasta, jako jednego z "Siedmiu cudów Polski", wybieranych w 2007 roku w plebiscycie ogłoszonym przez dziennik "Rzeczpospolita", spośród 27 obiektów nominowanych w Polsce.

Największym ośrodkiem turystycznym Roztocza jest Zwierzyniec. W mieście tym znajduje się zespół budynków, w których dawniej mieściła się administracja Ordynacji Zamojskiej. W starannie odremontowanym domu plenipotenta (zarządcy ordynacji) mieści się obecnie siedziba dyrekcji parku. Uwagę zwraca także pięknie architektonicznie wkomponowana w otoczenie bryła wybudowanego w 1994 r. Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego.
Chętnie odwiedzane przez turystów jest muzeum etnograficzno-przyrodnicze w Guciowie. W okolicy tej miejscowości znajdują się pozostałości grodziska z IX w., a także cmentarzyska kurhanowe.

Wielu turystów przyciąga wieś Florianka ze starym, rozłożystym dębem "Florianem" oraz "Płaczący Kamień" leżący przy granicy parku.

Przez teren parku przebiega pięć szlaków turystycznych:

* centralny
* krawędziowy
* partyzancki
* roztoczański
* szlak obwodnica RPN im. A. Wachniewskiej

Dla turystów udostępnione jest pięć pieszych ścieżek poznawczych oraz jedna trasa rowerowa. Obszary parku i przyległe tereny były miejscem walk powstania styczniowego, I i II wojny światowej (zobacz: powstanie zamojskie), czego dowodem są mogiły w Zwierzyńcu i okolicy (m.in. w miejscowości Wojda w gminie Adamów).

Wszystkim szukającym noclegów w naszym pięknym regionie polecamy stronę z ofertą noclegową w całej Polsce - Meteor/
Źródło: Wikipedia.pl